Login
Användare:    Lösenord:   

VECKANS FRÅGA

Välkommen till Fackförbundet VISION Karlskrona

 

Vi öppnar hemsidan för att bättre kunna ge service till våra medlemmar och andra som är intresserade av hur vi arbetar med våra fackliga frågor. Medlemmarna är uteslutande anställda av Karlskrona kommun.
 
Som en kommunavdelning av VISION, vilken är en del av TCO, har vi ett delegerat ansvar från förbundet att själva fatta beslut om vilka vägar vi skall ta i de många frågor och händelser som påverkar våra medlemmar. Självklart har vi väl fungerande länkar till vårt regionkontor och förbundsledningen centralt i Stockholm. Vi är politiskt ett obundet och neutralt fackförbund.

 
På den del av hemsidan som är extern, kommer vi att lägga ut de synpunkter och ställnings-tagande som vi gör ur ett samhällsperspektiv i allmänhet. På den del av hemsidan som vänder sig direkt till medlemmarna, informerar och diskuterar vi avdelningens interna arbete. 

Vi kan se/höra i medierna att landets fackförbund tappar medlemmar. Detta gäller dock inte VISION Karlskrona som istället ökar sitt medlemsantal. Vi tar detta som intäkt för att avdelningen arbetar på ett sätt som tilltalar allt fler som är anställda i Karlskrona kommun.

Sidan som är tillgänglig för våra medlemmar nås genom ett inloggningsförfarande som, du som medlem, har blivit informerad om.

Så logga in och bli än aktivare i ditt engagemang som VISION-medlem!  

Denna hemsida produceras som etapp 1. Efterhand kommer den att, förutom vara en kanal av flera mellan avdelningsledning och medlem, även utvecklas till att förhoppningsvis vara en intresseväckande sida i samhällsdebatten.